Enkel och flexibel hembryggning av vin

I över 30 år har Gert Strand AB sysslat med hembryggning och erbjuder ett brett utbud med produkter som underlättar för alla som brygger eget hemma. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till utmärkt vinbryggning och erbjuder vinsatser som har mycket god kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då många av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand efteråt till de grekiska öarna och sedan vidare till södra Frankrike och Italien. Till slut förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har självklart också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att inse den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en motsvarande procedur men så klart förenklad och anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får enbart kallas vin ifall det framställs av vindruvor. Detta enligt EU:s definition. Således framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns väldigt många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av personer. På en del mindre anläggningar är fortfarande trampning pågående.

Stjälkarna från druvorna måste avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det centralt att dessutom ta bort skalet på druvorna. För att röda druvor inte ska leda till vitt vin är man tvungen att avlägsna skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt exempelvis vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som sedan samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig tidigare bryggt vin hemma kan med fördel köpa en vinsats. Resultaten blir mestadels goda och instruktionerna som följer med vinsatsen brukar vara enkla att följa. Men den som eventuellt har bryggt några vinsatser kanske önskar experimentera med olika bär, frukter samt juicer. På så vis lär man sig egna recept. Men se till att förbereda vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledningen.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka eftersom varje vinsats tenderar att få olik prägel, emellanåt påtagliga men mestadels ytterst marginella. Variationer brukar nästan jämt uppstå, vilket bland annat beror på varierande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en bra förberedelse för sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är mycket viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen sensibel för föroreningar av varierande slag.

Ifall hygienen är en nödvändig faktor så är vattnet minst lika relevant. Det får inte ha några bismaker och måste vara ordentligt rent. För att vara otvetydig på att vattnet är ordentligt fräscht kan man rena det med hjälp av aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Därtill fungerar det till att även rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Stundtals lyckas nämligen inte vanlig filtrering avskilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol och högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den variant av kol som används, dess porstruktur och yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att nyttja pulverkol för att slamma upp vätskan alternativt att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen bör ske i rumsvärme och man ska undgå rening i köld med tanke på att det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ungefär 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera utrymme för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut genom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning innan en aningen längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan anta. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser extremt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än vanligt tack vare att den utgörs av näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns annorlunda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att åstadkomma en högre alkoholhalt. För att uppdaga skillnader är ett bra råd att prova olika jäster till samma vinsats.

Vidare i processen krävs en ytterligare större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen förekomma en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den behövs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Emellanåt genererar varierande extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man måste beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått för att därefter fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ner för att läsa av värdet. För noggrant in alla uppgifter i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mycket kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra innebär oftast inkorrekt densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så vis få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om alla förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring resultera i ett läckert vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut noggrant, och det ultimata är att använda rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till kommande bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.