Archive for January, 2016


Att tänka på när du brygger vin hemma

När druvor krossas åt vinframställning används vanligtvis en krossningsmaskin, men de kan även krossas genom att man trampar på dem med hjälp av fötterna. Trampning sker fortfarande på mindre anläggningar. Man avlägsnar stjälkarna från druvorna under pressningen, och när man framställer vitt vin är det centralt att även avlägsna druvornas skal. För att röda druvor […]

Read More...