Archive for October, 2020


Det ska du tänka på när du tillverkar tabletter i samma tablettmaskin

Det är självklart så att man kan använda samma maskin till flera projekt i vissa avseenden. Tabletter kräver dock en annan tillverkningsmetod. Tabletterna kan ju blandas ihop. Även i en tablettmaskin är det viktigt att ingredienserna inte blandas samman. Det ska du tänka på när du tillverkar tabletter Innan du börjar din tillverkning av tabletter […]

Read More...