Upplev processen att brygga eget vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt eftersom vinsatser och redskap blivit bättre. Den som önskar tillverka gott vin utan att behöva fundera på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel handla färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med varierande smakuppsättningar.

Följer man bara noggrant de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är en aning mer rutinerad och har bryggt vin själv förr kan experimentera lite mer. Att framställa vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som många föredrar trots att riktigt vin faktiskt ska innehålla vindruvor enligt EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de dunkelt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är extremt viktigt att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB saluför aktivt kol som är ypperligt för att rena vatten. Det är effektivt att sila vattnet via granulerat aktivt kol alternativt att använda pulverkol åt att slamma upp det. Reningen bör äga rum i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess area i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den ska ha ett vattenlås med position vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och om hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut genom vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en god idé att nyttja en så kallad sughävert. En annan central utrustning är en oechslemätare som används åt att dosera sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett bra hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren ska man beakta att det inte endast är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Det beror på att olika bär och frukter består av skilda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att dirigera bryggningen åt rätt håll. Mät upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och ta därefter mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att sedan sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet.

Det är värt för ordningens samt processens skull att noga importera mätuppgifter i en utförlig bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken avsevärt att i slutändan bli häpen över vinets smak. Var ingående med att även smaka av vinet och låt det ge smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i drygt 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ytterligare en gång när jäsningen är färdig.